Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

1287 - Stacja kontroli rowerów
Projekt zakłada zakupienie i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która jest przystosowana do użytkowania w przestrzeni publicznej. Stacja miałaby stanąć na terenie Domu Kultury "Wygoda". Stacja wyposażona w cały niezbędny do naprawy roweru osprzęt (klucze, pompka z adapterem na wszystkie zawory, łyżki do opon itp.).

1384 - Renowacja pasa zieleni ul. Działyńczyków
Projekt polega na wykonaniu nasadzeń z krzewów w ilości 580 szt. na odcinku ul. Działyńczyków od ul.Grzybowej do ul. Bellony z ujęciem nadmiaru ziemi. Odtworzenie trawnika w pasie przyulicznym ul. Działyńczyków między ul. Grzybową a ul. Płatnerską na powierzchni 1034 m2. Nowe nasadzenia będą objęte pielęgnacją w okresie wegetacyjnym.

1685 - Budowa chodnika po nieparzystej (zachodniej) stronie ul. Republikańskiej od ul. Dziewosłęby do ul. Fiszera
Projekt polega na budowie chodnika po nieparzystej stronie ul. Republikańskiej między ul. Stanisława Fiszera a ul. Dziewosłęby, tj. na długości 150 m. Brak chodnika po zachodniej stronie ulicy Republikańskiej powoduje, że piesi chodzą nieutwardzoną ścieżką.

1917 - Bezpieczna droga do szkoły - przejście dla pieszych przez ul. Paderewskiego
Projekt obejmuje wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w ul. Paderewskiego na wysokości ul. Magenta wraz z oświetleniem lub (w zależności od wyniku badań ruchu) wykonanie tzw. sugerowanego przejścia tj. wykonanie rampy z obniżonymi krawężnikami, wykonanie specjalnych żółtych płytek bezpieczeństwa bez oznakowania pionowego i poziomego, wraz z oświetleniem.