Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

185 - Zielona Ulica Kaliny Jędrusik
Przedmiotem projektu jest zmiana bezużytecznych terenów płyt betonowych przy ul. Kaliny Jędrusik na zieleń miejską z uwzględnieniem załączonego projektu poglądowego w stopniu, w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne.

904 - Ławeczka do czekania na zielone światło na placu Wilsona
Według standardów zachodnich czas oczekiwania na zielone światło dla pieszych nie powinien przekraczać 30 sekund, a z badań wynika, że przy czekaniu dłuższym niż 50 sekund znacznie wzrasta prawdopodobieństwo przechodzenia na czerwonym świetle. Tymczasem na placu Wilsona piesi muszą czekać 140 sekund (prawie 5 razy dłużej niż norma), bo ważniejsze jest, aby kierowcy mogli przez środek Żoliborza szybko ominąć korek na Wisłostradzie i obwodnicy. Osoby sprawne jakoś sobie radzą - przechodząc na czerwonym albo wybierając samochód zamiast spaceru. Problem dotyczy przede wszystkich osób mniej sprawnych i seniorów - skoro niedasię zmienić sygnalizacji, pomóżmy im ustawiając ławki, na których mogliby odpocząć czekając na zielone.

941 - Bezpieczna ulica Dygata
W celu wyegzekwowania ograniczenia prędkości i poprawy bezpieczeństwa zostaną zamontowane dwa progi wyspowe (gumowe) o wymiarach 3000x1800x65, dwa (brakujące) słupki żeliwne warszawskie SYRENKA typ "współczesny" i będzie uzupełnione oznakowanie poziome na zakręcie ulicy. Dwa brakujące słupki staną przed znakiem "zakaz parkowania", po południowej stronie ulicy Dygata.

965 - Posadzenie szpaleru niskich krzewów przy jezdniach Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu
Projekt dotyczy posadzenia szpaleru krzewów w celu stworzenia niskiego żywopłotu przy krawędzi obu jezdni Alei Wojska Polskiego na pasie zieleni oraz na pasach zewnętrznych.