Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

384 - Zieleń i cień na wolskich placach zabaw
Projekt polega na nasadzeniu 36 dużych drzew przy obecnie niezacienionych placach zabaw dla dzieci uzupełnione o budki dla ptaków i owadów.

385 - Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy
Instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków publicznych. Zgromadzona woda posłuży do podlewania zieleni otaczającej wybrane budynki publiczne.

817 - Nowe przejście dla pieszych na Odolanach
Projekt polega na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. J. Sowińskiego, w połowie długości pomiędzy ul. Wolską, a ul. Jana Kazimierza.

847 - Więcej drzew na Młynowie II
Projekt zakłada posadzenie 51 drzew wzdłuż ul. Jana Ostroroga (od strony wschodniej) na północnym Młynowie. Jest to teren w otaczający mur Cmentarza Powązkowskiego. W chwili obecnej to praktycznie pustynia z bardzo szerokim chodnikiem i z brakiem jakichkolwiek drzew, dodatkowo rozjeżdżana przez parkujące i jeżdżące po chodniku samochody.

871 - Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów
Projekt zakłada montaż 7 podpórek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przed przejściami przez ulicę z sygnalizacją świetlną w obrębie Woli.

1579 - Zazieleńmy Odolany
Nasadzenia 400 szt. krzewów liściastych i iglastych.

1589 - Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska
Projekt zakłada wykonanie kolejnych elementów powiększających nowopowstały park o powierzchnię około 2000 m2: 1. wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 2000 m.kw. 2. nasadzenie 15 nowych drzew o obwodzie pnia co najmniej 30 cm 3. utworzenie czterech klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin 4. instalacja 8 ławek z oparciem 5. ustawienie 6 koszy na śmieci 6. usunięcie nawierzchni betonowej

1784 - Nasadzenie brakujących drzew na Połczyńskiej i Wolskiej
Projekt zakłada posadzenie ok. 60 drzew wzdłuż ul. Wolskiej i Połczyńskiej (od strony południowej) na wolskich Odolanach. Drzewa powinny zostać posadzone pomiędzy jezdnią a wybudowaną niedawno ścieżką rowerową. Nasadzenie ma uzupełnić istniejącą obecnie lukę w drzewostanie (na odcinku o długości ok 700 m) rozciągającą się od rosnących już platanów od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego aż do wiaduktu kolejowego.

1848 - Krzewy chroniące przed hałasem i spalinami w Parku Powstańców Warszawy
Projekt zakłada nasadzenie krzewów w parku Powstańców Warszawy wzdłuż ulicy Wolskiej. W tej chwili na łączce od strony Wolskiej usytuowane są drewniane leżaki, niestety ich wykorzystanie bardzo ogranicza bliskie sąsiedztwo ulicy i torów tramwajowych. Piknik na takiej łące też nie jest ani przyjemy. Krzewy pozwolą ograniczyć hałas, napływ spalin i kurzu do parku. W parku bawi się też mnóstwo dzieci, a taka naturalna izolacja od torowiska znacznie poprawi bezpieczeństwo.

1957 - Stojaki rowerowe na Kole
Projekt zakłada postawienie 4 kompleksów stojaków rowerowych U-kształtnych, każdy po 5 stojaków.

1964 - Przejście dla pieszych na Księcia Janusza
Projekt zakłada ułatwienie możliwości przejścia pieszych przez ul. Księcia Janusza przy skrzyżowaniu z ul. D. Siedzikówny "Inki". Przejście to znalazło by się po południowej stronie, byłoby ono tzw. przejściem sugerowanym – wykonanie pełnej infrastruktury (rampa oraz płytki z wypustkami) bez oznakowania poziomego i pionowego oraz wykluczenie możliwości parkowania na wysokości „sugerowanego przejścia”.

1973 - Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej
Projekt polega na: 1. Likwidacji fragmentów zatok znajdujących się mniej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ze Skwerem Wyszyńskiego (likwidacji ulegną 3 miejsca postojowe) i ustawieniu w ich miejsce donic z kwiatami 2. Uniemożliwieniu nielegalnego parkowania na chodniku przy przystanku tramwajowym przy ul. Okopowej po północnej stronie ul. Żytniej 3. Wyznaczeniu przejścia dla pieszych po zachodniej pomiędzy wlotami skrzyżowania z ul. Syreny 4. Wyznaczeniu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Sokołowską wraz z zabezpieczeniem przed parkowaniem w jego sąsiedztwie

1981 - Kwietniki na głównych ulicach Koła
Projekt zakłada ustawienie 17 kwietników przy arteriach komunikacyjnych na Kole. - w rejonie skrzyżowania ulic Księcia Janusza/Obozowa – 3 szt. - w rejonie skrzyżowania ulic Obozowa/Dalibora/Ciołka – 8 szt. - w rejonie skrzyżowania ulic Deotymy/Obozowa – 2 szt. - w rejonie skrzyżowania ulic Deotymy/Brożka – 2 szt. - w rejonie ul. Księcia Janusza 42 – 2 szt.