Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

294 - Remont chodnika ul. Na Skraju
Remont nawierzchni umożliwi bezpieczne korzystanie z tego ciągu pieszego, a także będzie ogromnym poprawieniem komfortu nie tylko rodzin z dziećmi także dla osób uprawiających jogging.

304 - Aleja 100 drzew
Projekt zakłada zasadzenie sadzonek 100 szt. drzew w układzie jednego rzędów drzew wzdłuż Północnej części granic działek na łącznej długości 1 km. na terenie Okęcia

780 - Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !
Projekt zakłada utworzenie dwóch parków kieszonkowych na terenie Dzielnicy Włochy. Zgodnie z definicją park kieszonkowy jest to publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park. Parki kieszonkowe są często tworzone na pojedynczych małych niezabudowanych działkach lub na niewielkich fragmentach gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi.

796 - Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew
Projekt dotyczy nasadzenia krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów) oraz zakupu i montażu 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew.

1319 - Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich
Zasianie łąki kwietnej, o powierzchni 150 m2, która będzie cieszyć oczy mieszkańców, poprawi estetykę okolicy oraz będzie domem dla owadów, które odgrywają ważną rolę w miejskim ekosystemie.