Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

329 - Budowa progów zwalniających na ul. Dzielnicowej i Stanisława Krupki
Obie ulice nie posiadają progów zwalniających. Wielokrotnie dochodziło na tym odcinku do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych (których na wymienionym odcinku jest bardzo dużo) w wyniku przekraczania prędkości i brawurowej jazdy kierowców. Naszym celem jest zmiana takiego stanu rzeczy i zbudowanie 4 progów w miejscach: przy skrzyżowaniu z ul.Szparagową, przy skrzyżowaniu z ul.Leonarda Buczkowskiego i po jednym na rozwidleniach ul. Dzielnicowej i ul. Stanisława Krupki (łącznie dwa progi, jeden na rozwidlenie).

379 - Bezpieczna droga do szkoły SP 76 - progi zwalniające na Poezji
Projekt polega na instalacji progów zwalniających typu wyspowego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym ich omijanie oraz oznakowaniem w okolicy przejść dla pieszych na całej długości ul. Poezji. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 76 oraz innych uczestników ruchu drogowego.

578 - Ławki i kosze na śmieci dla mieszkańców Marysina Wawerskiego
Projekt zakłada zakup 26 sztuk betonowo - drewnianych ławek z oparciem oraz 20 sztuk koszy na śmieci i ustawienie ich na terenach miejskich w Marysinie Wawerskim. Ławki ustawione zostaną na najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców trasach.

794 - Wiśniowa aleja w Falenicy
Projekt zakłada posadzenie 25 wiśni równolegle do ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bysławskiej (od ul. Poezji do budynku MeraPnefal) oraz zagospodarowanie trawnika.

940 - Ławki w osiedlu Sadul
Projekt dotyczy umieszczenia 10-ciu nowych ławek parkowych z oparciem na terenie osiedla Sadul. Ławki będą rozmieszczone równomiernie na terenie całego osiedla w miejscach gdzie takich ławek brakuje.

1056 - Chodnik wzdłuż ul. Zagórzańskiej od Porośla do Odmiennej
Projekt zakłada wybudowanie ok. 25 metrów chodnika w miejsce błotnistego południowo-wschodniego pobocza ul. Zagórzańskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Porośle a wjazdem na osiedle (ul. Odmienna). Zwężenie ul. Zagórzańskiej w tym miejscu powoduje ogromne zagrożenie dla pieszych wędrujących poboczem jezdni lub jezdnią (porą deszczową). Chodnik dałby możliwość poruszania się w większym odstępie od ulicy. a podwyższenie poziomu chodnika uniemożliwiało by najeżdżanie pojazdów na strefę ruchu pieszych.

1201 - Budowa chodnika do pętli autobusów 115, 142, N22
Projekt zakłada budowę chodnika dla pieszych od skrzyżowania Podkowy/Złotej Jesieni do pętli autobusowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Chodnik połączy komunikacyjnie pętlę z chodnikiem przy ul. Złotej Jesieni. Do położenia jest ok. 120mb chodnika z płyt.

2120 - Stojaki na rowery w centrum Marysina przy "Bazarku" osiedlowym
Projekt zakłada utwardzenie terenu z kostki brukowej oraz montaż kilku stojaków na rowery.