Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

128 - Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. KEN
Projekt przewiduje przebudowę drogi rowerowej wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od Wąwozowej do Lasu Kabackiego (a konkretnie stacji postojowej Metra). Przebudowa będzie obejmowała wymianę nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną o wysokim standardzie równości (asfaltową).

242 - Zielona wizytówka Ursynowa - zieleńce przy wejściach do stacji metra Ursynów i Stokłosy
Projekt przewiduje stworzenie estetycznych zieleńców na terenach bezpośrednio przy wejściach do stacji metra Ursynów (wejście południowo-wschodnie, północno-wschodnie i północno-zachodnie) oraz stacji Stokłosy (wejście południowo-wschodnie oraz północno-wschodnie), na działkach miejskich.

243 - Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego
W 2020 projekt "Łączymy parki" przewiduje m.in.: a) rekultywację trawnika obok placu zabaw z dinozaurami oraz między boiskiem przy ul. Puszczyka i parkingiem obok żłobka b) posadzenie 180mb żywopłotu c) posadzenie 400 krzewów d) zasadzenie 15 jodeł e) budowę 20m chodnika f) ustawienie 2 ławek z oparciem w okolicach placu zabaw z dinozaurami g) ustawienie 5 stojaków rowerowych przy placu zabaw z dinozaurami h) urządzenie co najmniej 100m2 łąki kwietnej na terenie Olkówka

244 - Drzewa i krzewy wzdłuż al. KEN
Projekt przewiduje posadzenie roślinności wzdłuż dróg rowerowych na Ursynowie Północnym. Roślinność ta powinna być wiecznie zielona (np. sosna górska).

245 - Natura dla pokoleń - zmiany w naszym otoczeniu. Cykl warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców i uczniów oraz sadzenie drzew
Projekt przewiduje cykl warsztatów dotyczących środowiska naturalnego, otaczającej nas przyrody, zmian klimatu oraz wpływu człowieka i naszych codziennych wyborów na naturę. Warsztaty będą ogólnie dostępne, nieodpłatne dla uczestników. Warsztaty odbywać się będą we wszystkich szkołach publicznych na Ursynowie. Osoby, które będą na największej liczbie spotkań otrzymają swoje własne drzewo (przewidzianych jest 90). Każde drzewo będzie miało swój treegator (worek do podlewania). Jesienią drzewa zostaną zasadzone na terenie dzielnicy, w miejscu uzgodnionym między daną osobą a Urzędem Dzielnicy.

246 - Natura dla pokoleń - zielone tereny szkolne
Projekt przewiduje: a) nasadzenia na terenie publicznych szkół b) podlewanie roślinności przez uczniów c) zamontowaniu odprowadzania wody deszczowej z części dachu szkoły (np. z sali gimnastycznej, z ukośnych świetlików) do pojemnika na deszczówkę (zamiast do kanalizacji) - na terenie szkół, które wyraziły zainteresowanie projektem: (SP 343, 16, 323, 336, 319, 158, 100, 330, 340, 313)

404 - Modernizacja drogi rowerowej pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka oraz północna część Parku im. R. Kozłowskiego
Projekt zakłada wykonanie modernizacji fragmentu drogi rowerowej (ok. 200 m), biegnącej pod wiaduktem ul. Dolina Służewiecka oraz w północnej części parku im. R Kozłowskiego oraz budowę chodnika w śladzie istniejącego przedeptu na północ od Doliny Służewieckiej.

745 - Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębin,grusz i kalin, przy ulicy Jeżewskiego
W ramach projektu posadzonych zostanie 12 drzew: jarzębin, grusz oraz 150 szt. krzewów: kalin koralowych po południowej i północnej stronie ulicy Jeżewskiego, na zielonych przestrzeniach przy parkingu dla samochodów, oraz wzdłuż chodnika po stronie budynków mieszkalnych.

915 - Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Belgradzkiej na odcinku od al. KEN do ul. Rosoła
Modernizacja będzie obejmowała wymianę wysłużonej nawierzchni z kostki betonowej na niwelującą nierówności i drgania - asfaltową. Obecnie droga rowerowa wzdłuż ul. Belgradzkiej wybudowana wiele lat temu charakteryzuje się licznymi nierównościami na całej swej długości. Wykonana została z kostki betonowej, która bardziej nadaje się do spacerów niż do jazdy na rowerze.

1191 - Pas krzewów i bylin wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej - odcinek ul Gandhi - Płaskowickiej
Projekt zakłada posadzenie szeregu roślin wzdłuż południowej strony jezdni, fizycznie odgradzając chodnik i drogę rowerową od jezdni. Gęsta roślinność średniej wysokości w najbardziej efektywny sposób odpowiada za pochłanianie smogu, pyłów wzbijanych przez przejeżdżające samochody oraz zmniejsza natężenie hałasu generowanego przez ruch uliczny.

1243 - Ursynów chce nowych miejsc do parkowania rowerów
W ramach projektu powstanie w sumie 136 nowych miejsc do parkowania rowerów: zostanie ustawionych 68 nowych stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U” (136 miejsc do parkowania) w lokalizacjach służących przede wszystkim do przesiadek z transportu rowerowego na inny środek transportu, np. do metra lub autobusu.

1497 - Zielona Oś Ursynowa - nowy park
Projekt zakłada m.in.: budowę alejek pieszych w miejscu przedeptów, posadzenia 21 drzew, posadzenie krzewów, kwiatów i roślin łąkowych, montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. I. Gandhi pomiędzy ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda. A także pomiędzy placem zabaw w rejonie wyjścia z metra Imielin a ul. Dereniową i nowym budynkiem Dereniowa 10: • remont i poszerzenie do 3,5 m głównej alei pieszej łączącej wyjście z metra Imielin z ul. Dereniową (140 m) • montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż tej alei (5 szt.); • montaż stojaków rowerowych przed zdrojem oligoceńskim (3 szt.); • urządzenie zieleni w rejonie kwiaciarni i zdroju oligoceńskiego (250 m kw. krzewów i rabat).

1648 - Ursynów bez barier - zlikwidujmy wysokie krawężniki
Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych przy bazarku na ul. Wąwozowej, przy rondzie na ul. Wańkowicza, przy ul. Zaruby, przy ul. Nowoursynowskiej, przy ul. Rosoła/róg Belgradzkiej, przy ulicy Chóralnej, przy Końskim Jarze, które są niewygodne dla rodziców z wózkami, niebezpieczne dla seniorów, które są zaporą dla osób z niepełnosprawnościami.

1736 - Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo
Projekt zakłada kompleksowe nasadzenia drzew i krzewów na fragmencie ulicy Relaksowej i ulicy Rosoła, łącznie z nasadzeniami w pasie zieleni między jezdniami. Sadzone w ramach projektu krzewy powinny być różnorodne, w tym obejmować nasadzenia krzewów tamaryszku wokół przystanków przy ul Rosoła. Projekt przewiduje również powstanie trzech zbiorników małej retencji, po to by gromadzić wodę pochodzącą z opadów. Nasadzenie obejmą też drzewa, których owoce służą za pożywienie ptakom w czasie zimy, tam gdzie jest bezpieczna odległość od jezdni dla ptaków.

1881 - Zielone skwery na Ursynowie
Zaprojektowanie i budowa terenów zieleni przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Ursynowa, obejmujących: - Skwer przy ul. Cybisa - Skwer przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej (od strony Straży Pożarnej) - Skwer na Kabatach przy ul. Na Przyzbie - Skwer przy ul. Bogatki