Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

1. 1161 - Audyt ZMID i pasa drogowego
Projekt polega na sporządzeniu: 1. Audytu Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych pod kątem inwestycji - zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia w zakresie odnoszącym się przede wszystkim do szerokości i liczby pasów ruchu. 2. Audytu wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne.

21. 774 - 2020 drzew dla Warszawy
Projekt polega na posadzeniu 2020 drzew przy ulicach w ramach projektu Zielone Ulice, akcji Milion drzew dla Warszawy i na terenach placówek edukacyjnych, które wyrażą taką wolą poprzez zgłoszenie się do Zarządu Zieleni. Zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika 1 drzewo = 25 m2 krzewów.

23. 1449 - Wiaty rowerowe przy szkołach
Projekt polega na postawieniu przed wejściami do szkół i przedszkoli w Warszawie łącznie 90 wiat rowerowych. Każda wiata mieści 10 stojaków. Wiaty staną przed placówkami edukacyjnymi wybranymi na etapie realizacji, po konsultacji z dzielnicami lub dyrektorami szkół i przedszkoli. Dodatkowym kryterium wyłonienia szkół będą mogły być dane dotyczące zaangażowania placówek w akcję Rowerowy Maj.

25. 888 - Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci
Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury rowerowej o nowe drogi rowerowe i przewiduje: 1. budowę drogi rowerowej od skrzyżowania Al. USA/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej 2. kontraruch w Czapelskiej i Męcińskiej 3. modernizację drogi rowerowej wzdłuż Wołoskiej i Boboli od Rostafińskich do Domaniewskiej (bez odcinków robionych przez ZMID) 4. modernizację drogi rowerowej w Powstańców Śląskich od Maczka do Piastów Śląskich

46. 1235 - Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka
Projekt polega na zbudowaniu w Warszawie 3 ogrodów deszczowych i 10 naturalnych placów zabaw, w tym jednego dużego naturalnego placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka.

48. 1160 - Miejskie łąkostrady antysmogowe
Projekt polega na posianiu łąk kwietnych na 13 głównych ulicach miasta. Zostaną dobrane rośliny łąkowe o wysokich, bujnych, szorstkich czy lepkich częściach nadziemnych, które mogą wychwytywać pyły zawieszone. Metr kwadratowy łąki kwietnej może odpowiadać wydajnością „filtrowania” nawet pięcioletniemu drzewu. A koszt i czas jej wyhodowania jest wielokrotnie niższy. Łąka może też rosnąć w miejscach, gdzie wprowadzenie roślinności wysokiej jest niemożliwe ze względu na infrastrukturę podziemną czy bezpieczeństwo (widoczność).

56. 913 - Cztery letnie skwery na Placu Teatralnym i ulicy Senatorskiej zamiast parkingów
Projekt polega na przekształceniu w zielone skwery od maja do września czterech miejsc przy ul. Senatorskiej i Placu Teatralnym: Skweru Czartoryskich, skweru przed budynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego opisanych w planie miejscowym jako przeznaczone na zieleń publiczną. Po okresie użytkowania niektóre elementy wyposażania zostaną przeniesione do innych części miasta (np. do parków), a zieleń przekażemy do szkół i przedszkoli.

66. 1864 - MURANÓW - TAk dla zieleni na Al. Solidarności
Projekt ma na celu zwiększenie ilości i poprawę jakości zieleni wzdłuż al. Solidarności polepszenie warunków siedliskowych starszym drzewom poprzez rozbruk nawierzchni, poprawę warunków życia młodych drzew poprzez obsadzenie mis bylinami, zwiększenie bioróżnorodności i estetyki poprzez zamianę trawników na rabaty bylinowe.

86. 984 - Drzewa i zieleń na Powązkowskiej
Projekt zakłada nasadzenie bardzo dużej ilości drzew, krzewów, kwiatów i różnych roślin ozdobnych. Ma to być spójna koncepcja na całej długości ulicy, która przebiega przez Wolę i Żoliborz.

96. 811 - 600 ławek dla Warszawy
Projekt polega na postawieniu w Warszawie co najmniej 600 nowych ławek w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorów Zarządu Zieleni. Zamiast części ławek mogą być postawione przysiadki.