Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

172 - 300 stojaków rowerowych dla Ochoty
Projekt polega na zakupieniu przez władze dzielnicy 300 stojaków rowerów w kształcie odwróconej litery U. Stojaki byłyby montowane w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców na podwórkach, parkach i ulicach dzielnicowych.

219 - Zazielenienie podwórka pomiędzy ulicą Opaczewską i Dobosza
Projekt polega na zerwaniu asfaltu oraz nasadzeniu zieleni i postawieniu ławek na podwórku znajdującym się pomiędzy ulicą Opaczewską, a ulicą Dobosza.

392 - Rewitalizacja podwórka pomiędzy Grójecką 114 a Skarżyńskiego 9j
Projekt polega na rewitalizacji podwórka pomiędzy Grójecką 114, a Skarżyńskiego 9 poprzez zdarcie starego asfaltu i zagospodarowanie tego terenu w postaci: zasiania trawy, ułożenia chodnika z podbudową drogową (umożliwiającą dojazd do klatek), ułożenie chodnika z podbudową pieszą, postawienie stołu do ping ponga, wymianę dwóch ławek na nowe i postawienie w dwóch miejscach stojaków rowerowych.

394 - Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej
Projekt zakłada remont chodnika po wschodniej stronie (numery nieparzyste) ul. Szczęśliwickiej na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do zjazdu na parking pomiędzy budynkami przy ul. Szczęśliwiecka 21 i ul. Kopińska 37.

716 - Stojaki na rowery
Ustawienie 4 stojaków na części trawnika przy ul. Trzech Budrysów 23 w Warszawie od strony podwórka.

1260 - Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej
Projekt przewiduje montaż azyli (wysepek) dla pieszych na trzech przejściach dla pieszych przy ulicy Szczęśliwickiej.

1280 - Dbajmy o zieleń na Ochocie
W ramach projektu posadzonych zostanie: 60 krzewów (6000 zł), 120 metrów kwadratowych łąk kwietnych (6000 zł), 60 metrów kwadratowych trawników (1320 zł), 60 metrów bieżących żywopłotu (13800 zł). Zorganizowane zostaną 3 spacery edukacyjne z ekspertami (3x600 zł = 1800 zł), które będą miały także na celu wytypowanie miejsc w których posadzone powinny zostać rośliny przewidziane w projekcie.

2031 - Więcej miejsc parkingowych i szersze chodniki na Pawińskiego
Projekt ma na celu poprawienie wygody i bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przeniesienie parkowania z chodników na szeroką jezdnię. Przy okazji zwiększy się liczba miejsc parkingowych.

2050 - Wiaty rowerowe Racławicka 150,152,154, Bohdanowicza
Projekt zakłada zerwanie asfaltowo-betonowej nawierzchni placu i budowę chodników wzdłuż obecnie najczęściej uczęszczanych dróg ruchu pieszego. Na pozostałych częściach placu powstaną trawniki wraz z wyspami zieleni urządzonej. Wyremontowany zostanie chodnik biegnący wydłuż budynku Bohdanowicza 4, wybudowany zostanie nowy chodnik w miejscu istniejących przedeptów. Po północnej stronie budynku Bohdanowicza 2 wymieniona zostanie częściowo nawierzchnia stanowiąca przedłużenie asfaltowej alejki Parku Korotyńskiego w kierunku jezdni ulicy Bohdanowicza. Całość metamorfozy uwieńczą dodatkowe nasadzenia i dodatkowa ławka.