Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

7. 113 - Skwer przyjazny mieszkańcom
Celem projektu jest stworzenie miejsca do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców oraz podniesienie walorów estetycznych między Rondem Unii Europejskiej i Urzędem Skarbowym. Działki, na których planowana jest realizacja skweru, pozostają niezagospodarowane. Projekt zakłada uporządkowanie terenu, nasadzenie nowych drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych. Znajdą się tam również elementy małej architektury takie jak alejki, kosze na śmieci, ławki, leżaki, oświetlenie, plac zabaw i siłownia na powietrzu.

16. 449 - Posadzenie nowych drzew i rekultywacja zieleni na ulicy Bruna
Projekt zakłada posadzenie nowych drzew, rekultywację i wygrodzenie trawników oraz nasadzenie krzewów lub żywopłotów.

22. 420 - Drzewa i krzewy zamiast betonu
Projekt zakłada zamianę betonowych nieużytków w kwartale ulic Odyńca - Niepodległości - Dąbrowskiego - Puławska na drzewa, krzewy, rabaty, łątki kwietne czy ogrody deszczowe.

25. 960 - 30 drzew i 30 ławek na Służewie
Projekt polega na posadzeniu 30 drzew, w miejscach, gdzie ich brakuje w ulicach Rolnej, Harcerzy Rzeczpospolitej, Dominikańskiej. Drugim elementem projektu jest postawienie ławek. Brakuje ich szczególnie starszym osobom w drodze do sklepów, przychodzi i domu kultury. Proponuję postawienie 30 ławek z oparciami i podłokietnikami.

29. 1000 - Zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed szkołą 69 na ulicy Wiktorskiej Montaż wygrodzenia uniemożliwiającego wtargnięcie dzieci na jezdnię oraz montaż wysepki na jezdni w celu poprawy widoczności i ograniczenia parkowania w rejonie przejścia dla pieszych. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wiktorskiej z ulicą Łowicką

39. 402 - Zielona Bluszczańska
Projekt zakłada zasadzenie i trzyletnią pielęgnację 37 drzew oraz ok. 100 mb żywopłotu jednorzędowego w pasach zieleni ulicy Bluszczańskiej (po jej północnej i południowej stronie) pomiędzy poprzecznymi AK Waligóra i Ananasową.

41. 1564 - Zielona Kujawska
Działania w ramach projektu obejmują: - likwidację dzikich miejsc parkingowych w pasach zieleni - ochronę i pielęgnację istniejących dużych drzew - kompleksowe wykonanie nowych nasadzeń roślinnych po obu stronach ulicy Kujawskiej i na stoku Skarpy Warszawskiej wieńczącej ulicę - likwidację starego trzepaka i przeznaczenie tej przestrzeni na parking rowerowy dla użytkowników okolicznych budynków. - wymianę nawierzchni chodnika na jednorodną, z płyt betonowych zgodnie ze standardem miejskim - remont wiaty śmietnikowej obsługującej przyległe do ulicy budynki - instalację 4 sztuk koszy na śmieci - usunięcie uszkodzonych przez parkujące auta, powyginanych płotków i zastąpienie ich zwartymi nasadzeniami roślinnymi.

54. 298 - Wymiana bardzo zniszczonego chodnika wzdłuż ul. Madalińskiego
Chodnik wzdłuż ul. Madalińskiego jest bardzo zniszczony. Łatwo się potknąć, trudno przejechać po nim np. z wózkiem lub przejść osobie starszej. Po deszczu tworzą się tam ogromne kałuże. Projekt zakłada wymianę płyt chodnikowych oraz zamianę zniszczonego asfaltu na płyty.

63. 1490 - Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej
Projekt polega na wymianie zbyt szerokiego i bardzo zniszczonego chodnika na nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową. Remont obejmie odcinek po południowej stronie od skrzyżowania z ul. Modzelewskiego (bez przejazdów dla rowerzystów i budowie sygnalizacji) do ul. Langego. Chodnik szerokości około 5 metrów proponuję zamienić tak samo, jak jest zrobione od strony al. Niepodległości, czyli 2,5 metra chodnika i 2,5 metra ścieżki rowerowej.

80. 722 - Chodnik do kładki przy Cybernetyki
Położenie chodnika w miejscu przedeptu od osiedla do kładki nad ulicą Rzymowskiego.

85. 95 - Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej
Projekt przewiduje oświetlenie dwóch odcinków dróg rowerowych wzdłuż Trasy Siekierkowskiej, gdzie pada na nie cień od ekranów TŚ. Pierwszy odcinek - 398 m od Wału Zawadowskiego do ulicy Gwintowej. Drugi odcinek - na wschód (148 m) i na zachód (294 m) od ulicy Polskiej. Doświetlone zostałyby również przejścia piesze i przejazdy rowerowe przez Wał Zawadowski i ulicę Polską.

88. 1830 - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Bluszczańskiej
Projekt polega na budowie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż północnej strony ul. Bluszczańskiej pomiędzy ul. Grupy AK "Północ" i ul. Pułku AK "Waligóra". Obecnie są tam trzy nie połączone ze sobą odcinki ścieżki. Brakuje ledwie 300 metrów asfaltu aby połączyć ścieżki w jedną całość.

93. 556 - Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa
W ramach projektu przewidywane jest: - Badanie ruchu rowerowego przed i po realizacji z uwzględnieniem wyboru rowerzystów - udział rowerzystów na chodniku i na jezdni oraz na wydeptanej ścieżce wzdłuż ogródków działkowych; - Budowa drogi rowerowej po północnej stronie ul. Idzikowskiego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piaseczyńskiej; - Stojaki rowerowe (2 szt.) na skrzyżowaniu z Puławską.

105. 946 - Budowa i remont chodników na ul. Suwak
Projekt polega na budowie brakujących chodników wzdłuż ul Suwak oraz remoncie i zabezpieczeniu przed nielegalnym parkowaniem tych już istniejących.

115. 1498 - Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej
Projekt polega na budowie kluczowego odcinka ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Realizacja projektu pozwoli dojechać w 2020 roku rowerem do nowych osiedli mieszkaniowych przy ul. Konstruktorskiej oraz do biurowców przy ul. Konstruktorskiej, ul. Postępu, ul. Suwak i ul. Domaniewskiej.