Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

38 - Zielone podwórko ul. Wrzeciono 7/Przytyk 3
Projekt zakłada stworzenie estetycznej i wygodnej przestrzeni dla mieszkańców na podwórku między blokami. Swoim zakresem obejmie odnowienie trawników w pobliżu bloków, zlikwidowanie niebezpiecznego i uszkodzonego asfaltu, jak również modernizację ciągu pieszego, budowę chodnika prowadzącego przez podwórko. Do tego prace rekultywacyjne, w tym posianie trawy, nasadzenia drzew oraz krzewów niskopiennych (ok. 500 sztuk) wraz z wymianą ziemi.

177 - Zielone podwórko ul. Wrzeciono 7/Przytyk 3
Projekt zakłada odnowienie trawników w pobliżu bloków, zlikwidowanie uszkodzonego asfaltu, modernizacja ciągów pieszych, budowę chodnika oraz prace rekultywacyjne - posianie trawy, nasadzenia drzew oraz krzewów niskopiennych (ok. 500 sztuk) wraz z wymianą ziemi. Powstała przestrzeń będzie stanowiła estetyczną, wygodną i zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku.

576 - Automatyczny skup plastikowych butelek
Projekt polega na postawieniu maszyny, która odbiera plastikowe butelki, prasuje je i magazynuje. Proponuję by postawić go przy studni wody oligoceńskiej, od strony ul. Gąbińskiej.

606 - Zdążyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew bielańskich
Celem projektu jest otoczenie specjalistyczną opieką 100 najbardziej potrzebujących drzew w bielańskich parkach. Fachowa pomoc dendrologów i arborystów wpłynie na poprawę żywotności drzew i ich warunków siedliskowych, pozwoli uniknąć wycinki albo ją opóźnić.

683 - Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna
Wymiana uszkodzonego chodnika jest konieczne ze względu na nierówność nawierzchni i liczne ubytki, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników. Projekt polega na usunięciu i utylizacji nawierzchni asfaltowej, gruzu oraz nabrzeży chodnika, a następnie wykonanie chodnika w technologii mineralnej- przepuszczalnej, natomiast w pobliżu rosnących drzew w technologii chodnika podwieszanego - pomostów.

802 - Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada
Chodnik wzdłuż ulicy Conrada pełni często rolę deptaka spacerowego. Jest to główna arteria Chomiczówki. Projekt zakłada montaż 10 koszy na śmieci oraz 32 ławek warszawskich wzdłuż tej ulicy.

1902 - Remont ścieżki rowerowej - Kasprowicza
Projekt ma na celu wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej na asfalt. Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik.

2078 - Zagospodarowanie terenu zielonego wokół bloku przy skrzyżowaniu ulic Jarzębskiego i Magiera
Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów oraz posianie trawy, w taki sposób, aby tworzyło to spójną całość. Od strony podwórka należy posadzić magnolie o obw. 16 - 18 cm oraz krzewy. Od strony ulicy Jarzębskiego i Magiera należy nasadzić derenie, pęcherznice, róże lub irgi. Dodatkowo należy doświetlić teren zielony poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych LED zasilanych z panela fotowoltaicznego z załączonym czujnikiem zmierzchu. Projekt przewiduje wygrodzenie zieleni od strony jezdni ul. Jarzębskiego oraz od strony altany śmietnikowej.