Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

67 - Połączenie pieszo-rowerowe Portu Żerań z Modlińską
Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w miejscu brakującego połączenia placu miejskiego na końcu ulicy Starowiślnej z drogą techniczną nad kanał Żerański wzdłuż ulicy Modlińskiej. Proponowany w załączniku przebieg chodnika oraz ścieżki ma na celu uniknięcie wycinek drzew.

103 - Nowe chodniki na Porajów/Świderskiej, Krzyżówki, Kasztanowej
Projekt zakłada budowę/remont chodników i poprawę bezpieczeństwa pieszych w następujących lokalizacjach: - ul. Porajów/Świderska: remont ok. 375 m2 chodnika przy ul. Porajów i Świderskiej, od strony skrzyżowania ze Świderską - naprzeciwko Ryneczku Poraje, - ul. Krzyżówki: budowa chodnika na odcinku do przejścia dla pieszych przy boisku orlik do skweru (ok. 26 metrów), - ul. Kasztanowa: budowa chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy przystanku Kasztanowa 01 do skrzyżowania z Portową (ok. 150 metrów). Projekt zakłada wytyczenie chodników w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć konieczność ingerencji w zieleń.

117 - 140 drzew i 2300 krzewów dla Białołęki
Propozycje lokalizacji: - Żerań: pas drogowy ul. Płużnickiej, pas drogowy ul. Ekspresowej, ul. Kasztanowa, - Tarchomin i Nowodwory: pas drogowy ul. Porajów, ul. Łącząca, ul. Świderska (wzdłuż ulicy na odcinku Mehoffera - TMP), ul. Odkryta, ul. H. Ordonówny - Choszczówka i Wiśniewo: ul. Żywiczna, ul. Pułaskiego, ul. Marchołta, - Wschodnia Białołęka: ul. Zaułek/Rzeka Długa, ul. Zbyszka z Bogdańca/Echa Leśne, ul. Przykoszarowa

279 - Chodnik na Hanki Ordonówny
Dobudowanie brakujących 116 m chodnika po północnej stronie jezdni pomiędzy ul. Strumykową a przystankiem autobusowym. Chodnik powinien mieć szerokość 2 m.

455 - Bezpieczna i wygodna droga dla rowerów wzdłuż ul. Świderskiej do mostu M. Skłodowskiej-Curie
Wybudowanie ok. 300 m. potrzebnego odcinka drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Świderskiej - od skrzyżowania z ul. Porajów do mostu Marii Skłodowskiej-Curie (po zachodniej stronie ulicy) z łagodnym wjazdem na trasę mostu. Droga rowerowa od skrzyżowania z Ćmielowską biegnie po zachodniej stronie Świderskiej. Od skrzyżowania z Porajów do mostu (na długości 300 m.) zniszczony fragment ścieżki biegnie niepotrzebnie stroną wschodnią ulicy.

1432 - Chodnik wzdłuż ul. Polnych Kwiatów pomiędzy ul. Mehoffera a ul. Parowozową od strony torów kolejowych
Wykonanie chodnika z płyt betonowych łączącego ul. Mehoffera z ul. Parowozową wzdłuż ul. Polnych Kwiatów od strony torów kolejowych (strona zachodnia). Nawierzchnia chodnika powinna być wyniesiona ponad jezdnię tak, aby nie jeździły po niej samochody, z umieszczonymi znakami zakaz zatrzymywania i postoju. Należy wykonać dodatkowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mehoffera oraz utrzymać przejście przy ul. Parowozowej. Chodnik powinien mieć szerokość min. 2,0 m.

1514 - Zielona Myśliborska jak Zielona Świętokrzyska
Projekt obejmuje posadzenie 60 szt. drzew i ok. 1200 szt. krzewów, których gatunki będą dostosowane do zaproponowanych w koncepcji i projekcie wykonawczym p.n. :”Zielona Myśliborska”.

1517 - Zalesiamy białołęckie lasy, nasze Zielone Płuca dzielnicy
Projekt polega na posadzeniu ok. 22 tys. sadzonek drzewek (sosny pospolite, klony polne i jawory, głogi, lipy, kaliny) oraz krzewów kwitnących i owocodajnych (róże pomarszczone i róże dzikie, głogi, jarzęby pospolity, dzikie grusze i jabłonie itd.). Projekt zakłada także analizę ornitologiczną, powstanie stref ekotonowych, na terenach, którymi zarządzają Lasy Miejskie oraz zamontowanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

1664 - Chodnik na Kasztanowej
Projekt zakłada budowę brakującego chodnika po południowej stronie ulicy Kasztanowej, na odcinku od skrzyżowania z Portową do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Myśliborską. Budowa ma uwzględnić zachowanie istniejących drzew na wskazanym odcinku. W obecnej chwili chodnik po północnej stronie ulicy nie spełnia wymogów bezpieczeństwa ze względu na jego niewystarczającą szerokość i brak możliwości poszerzenia. Problematyczne jest minięcie się 2 wózków, dlatego często piesi wychodzą na jezdnię.

1742 - Przystanek rowerowy przy SP112 i SP368
Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy szkołach na 50 rowerów w obu lokalizacjach.

1744 - Chodnik na Dorodnej – remont
Projekt zakłada remont i miejscowe poszerzenie chodnika (na odcinkach gdzie nie ma kolizji z drzewami) po południowej stronie ulicy Dorodnej, od skrzyżowania z ulicą Myśliborską, do skrzyżowania z ulicą Klembowską (odcinek ok. 500 m) z zachowaniem istniejących drzew. Od września 2019 roku zostanie otwarta nowa szkoła przy ul. Myśliborskiej. W związku z tym ulicą Dorodną będzie chodziło jeszcze więcej dzieci niż dotychczas. Niestety stan techniczny chodnika na ul. Dorodnej jest bardzo zły: liczne wyboje, nierówności i dziury, skutecznie utrudniają korzystanie oraz powodują brak poczucia bezpieczeństwa.

1938 - Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu
Posadzenie 35 szt. drzew i ok. 1500 szt. krzewów odpornych na zanieczyszczenia i choroby, których gatunki będą dostosowane do zaproponowanych w koncepcji i projekcie wykonawczym ”Zielona Strumykowa” z uwzględnieniem terenu „Ogrodów Mehoffera”.