Budżet partycypacyjny Warszawa 2020

93. 556 - Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa
W ramach projektu przewidywane jest: - Badanie ruchu rowerowego przed i po realizacji z uwzględnieniem wyboru rowerzystów - udział rowerzystów na chodniku i na jezdni oraz na wydeptanej ścieżce wzdłuż ogródków działkowych; - Budowa drogi rowerowej po północnej stronie ul. Idzikowskiego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piaseczyńskiej; - Stojaki rowerowe (2 szt.) na skrzyżowaniu z Puławską.